piątek, 14 listopada 2014

KL Lublin 1941 - 1944

Zapraszam Was do wspólnego spaceru śladami historii. Z pewnością wiecie, że w Lublinie znajduje się ulica Droga Męczenników Majdanka. Z pewnością wiecie też czym jest Majdanek. Część z Was odpowie, że muzeum, część, że baraki z butami, a jaszcze inni, że był tam obóz koncentracyjny. Wszyscy macie rację. Chciałabym, aby po lekturze tego posta wszyscy czytelnicy wiedzieli, że Majdanek to nazwa dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego, wybudowanego w 1941 roku decyzją Heinricha Himmlera. Obóz zajmował powierzchnię 270 ha, dużo więcej niż zajmuje obecne Muzeum i składał się z trzech części: części gospodarczej (baraki, gdzie pracowali więźniowie), części więźniarskiej (pięć pól baraków zajmowanych przez więźniów (zwykle przepełnionych, bez podstawowego wyposażenia, pozbawione okien) oraz segmentu dla strażników (zwykle SS). Majdanek początkowo był obozem dla mężczyzn, od 1942 roku osadzane były również kobiety. Więźniami obozu były też dzieci, głównie żydowskie, białoruskie i polskie (z terenów zamojszczyzny). Więźniowie Majdanka oprócz pracy na terenie obozu byli transportowani m.in. do obozu pracy przy ul. Lipowej (obecnie znajduje się tam CH Plaza).
Więźniowie byli głodzeni (otrzymywane racje żywnościowe były bardzo skąpe w porównaniu do wysiłku, na jaki byli narażeni), często chorowali (z uwagi na przerażające warunki sanitarne panujące w barakach, brak ogrzewania, odpowiedniej odzieży), byli zastraszani, poddawani rozmaitym karom i szykanom.
Śmierć w obozie obecna była stale. Więźniowie umierali w wyniku wycieńczenia organizmu, na skutek chorób, głównie ginęli podczas egzekucji (również zbiorowych - tzw. Dożynki, 8.XI. 1943), byli mordowani w komorach gazowych. Podaje się, że ze 150 tys więźniów, którzy przeszli przez Majdanek około 80 tys straciło życie (z czego 60 tys to Żydzi).
Skąd nazwa ulicy?
W dzielnicy Bronowice (zaraz na jej początku, za wiaduktem kolejowym) można zobaczyć bordowe hangary, to pozostałości po funkcjonującej na tych terenach na początku XX wieku fabryce samolotów Plagego i Laśkiewicza. W czasie II wojny światowej fabryka została zbombardowana, a na jej bocznicy rozładowywano transporty więźniów kierowanych do obozu na Majdanku, tu również odbywała się konfiskata kosztowności. Następnie więźniowie transportowani byli pieszo na teren obozu.
Obóz zlikwidowano 23 lipca 1944 roku po wkroczeniu do Lublina Armii Czerwonej, niedługo potem zorganizowano na terenie Majdanka obóz NKWD dla członków polskiego Państwa podziemnego.
Z uwagi na specyfikę miejsca, relacja ze zwiedzania Muzeum dostępna będzie jedynie podczas prezentacji reportażu dokumentującego projekt.

Pozdrawiam
Basia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz